Tento způsob fotografování na rozdíl od exteriéru je pro někoho mnohem zajímavější.  V ateliéru se mohou realizovat fotografie jak klasické fashion, rodinné apod., nebo nevím jestli použít tento výraz více umělecké a to takové, které by se v exteriéru fotografovali velice těžko. Mám na mysli především glamourovou, nebo aktovou tvorbu,  která v exteriérech je velmi náročná a né každá modelka, nebo model by byli schopná nafotit někde např. na ulici. Když jsem narazil na aktovou tvorbu, rád bych předem uvedl, že fotografie aktu není žádná erotika nebo něco podobného. Fotografie aktu je umělecký fotografický směr, jehož tématem je zobrazení zcela nahého ženského a nebo mužského těla ( akt ) nebo částečně odhaleného ( polo akt ). Umění aktové fotografie navazuje na malířskou tvorbu a je sám o sobě zdrojem estetického zážitku pro vzdělaného diváka, ale také pomůckou pro všechny ostatní diváky, jak chápat vztahy k nahému tělu od vulgární sexuality k estetice. 

Air show
Program Air show nebo také nazývané aviatické pouti
Vzpomínka
na dětská leta to je poslání dětské portrétní tvorby.
Krajiny
Přírodní nebo člověkem vytvořené útvary
Svatba
je pro většinju z nás jedním z nejvýznamnějších a nejradostnějších dní v životě.
Glamour
Módní žánr glamour, má své kořeny ve 20. letech minulého století
Portrét
Portrétní fotografie by měla klást důraz na zobrazení obličeje, zachytit hloubku očí
Architektura
Zachycení archutektonických skvostů.
Akt
Aktová fotografie je vysoce umělecký fotografický směr.
Reportáž
Reportáž popisuje a zobrazuje skutečnost na základě konkrétních faktů