Proc nabízím formu TFP ?

Jako většina fotografů focení formou TFP je tzv. pro zábavu, protože v něm se realizuje vlastní nápad a při honorovaném focení,  záleží na přání zákazníka,  který vetšinou má svoji představu o následném užití fotografií pro svou potřebu. Formou TFP se často realizují i charitativní projekty.

Termín TFP neboli /time for print/ znamená ,,čas za tištěné fotky”, termín TFCD je /time for CD / znamená ,,čas za fotky na CD”. V praxi ovšem užívání termínů splývá,neboť se fotografie dodávají především v elektronické podobě a netisknou, proto již mají tyto termíny prakticky stejný význam. TFP je vlastně formou barteru – žádná ze stran neplatí té druhé peníze ( za fotografování jako takové ) – a prospěch z této dohody mají obě strany: model(ka) získá fotografie do svého „booku“, kterými se může prezentovat ( například pro další zakázky, konkurzy apod.) a fotograf další referenci a fotografie do svého portfolia. TFP praktikují začínající, amatérští a poloprofesionální, ale i nemálo profesionálních fotografů, často bývá používáno k vyzkoušení kreativního záměru. Většinou oslovím modela(ku), podle určitých kritérií k realizaci mých projektů, nebo zjednodušeně řečeno nápadům, případně odpovím nebo si dám sám poptávku na různých serverech zaměřených na foto tvorbu. Nebráním se v případě, že osloví modelka mně s tím, že má třeba nápad, který by chtěla realizovat. Vždy z obou stran, jde především o prohlédnutí portfolia a podle toho se rozhodne. Kromě toho, že si model(ka) obrazně řečeno odnese výsledné fotografie, které jsou na vysoké úrovni, jsou tady pro modely/modelky další výhody. Spolupráce formou TFP není nátlakové focení,  kde bych modely hodnotil, jejich nedostatky nebo vyčítal malé, nebo žádné zkušenosti, spíše je tomu naopak, rád s modelem pracuji a realizuji tak vzájemně kreativitu, pokud mi modelka nabídne za minutu padesát póz upřímně toto mně nebaví, nepřijdu si jako fotograf, který realizuje sebe, ale jako prostý cvakal, který cvaká a třeba ani nestíhá zachytit modelčin pohyb. U stylu formou TFP se fotograf i modelové/modelky mohou vyřádit, experimentovat v pózování a zkoušet různé výrazy. Fotografování formou TFP  je skvělým odreagováním a koníčkem a toto potvrzují i profesionální fotografové. A jsme u slova profesionální fotograf. Ono slovo "profesionální", tedy ten, co se fotografováním tzv. živí,  ještě neznamená, že skutečně své řemeslo ovládá, je spousta hobby fotografů, kteří některé profesionály hravě strčí do kapsy. Focení TFP provádím především v Praze a blízkém okolí, ale nebráním se v případě zajímavého nápadu modela(ky) např. nevšední exteriér, interiér vyjet za ní.

Ačkoliv focení TFP je obecně zdarma, má své podmínky a zde jsou některé z nich:

  • Do fotografií je zakázáno zasahovat, upravovat je,  měnit obsah,  provádět výřezy, odstraňovat logo fotografa atd.
  • V případě zveřejnění jedině s uvedením autora a odkazu na webovou stránku, nebo na stránku na sociálních sítí.
  • Veškeré náklady na fotografie nenesu zcela automaticky sám v drtivě většině po dohodě s modelem (kou) se jedná o částečné podílení na nákladech např. ateliér, zapůjčení kostýmů apod. V případě mimopražského modelu je dohoda, že model (ka) si za uhradí náklady spojené s cestovným, já hradím v plné, nebo poměrné části náklady na ateliér, kostým apod.
  • Počet fotografií je zpravidla omezen - individuální dohody
  • S modelem(kou) uzavírám dohodu v den prvního focení. V případě dlouhodobější spolupráce, případně při změně rozsahu obsahu toto řešíme písemným dodatkem, případně na místě audio záznamem. V sekci dohoda naleznete základní seznámení s "Dohodou o focení TFP", kde jsou stanoveny konkrétní podmínky. Na smlouvě jsou uvedeni, případně další členové realizačního týmu, jako je např. asistent/ti, vizážistka, hair stylistka apod.
  • Není-li dohodnuto jinak, fotografie nejsou určeny k dalšímu prodeji.