V tomto albu se nachází ukázky práce, reprezentující krajinářskou tvorbu. Krajinné prvky jsou přírodní nebo člověkem vytvořené útvary, které jsou nedílnou součástí zemědělské krajiny, člení ji a spoluvytvářejí její ráz.